(info)
# русский кумыкский Описание
26
27
28 потерпеть аварию авария болмакъ
29
30
31
32 авиалиния - авиация ёлу; авиабензин - авиация бензини.
33 авиацияны гьаракат этивю учун тарыкълы ремонт мастерскойлары, складлары ва къуллукъ этеген адамлары булангъы аэродром
34
35
36 денгизде юрюйген аэродром гьисапда ясандырылгъан дав геме
37
38
39
40 1. авиация (гьавадан авур болгъан учагъан аппаратлар булан гьавада учувну теориясы ва практикасы); 2. авиация, гьава флоту; военная авиация дав авиация, дав гьава флоту; гражданская авиация граждан авиация, граждан гьава флоту.
41 авось дойду - етермен бугъай, балики етишермен; делать что-л. на авось - таваккаллы иш этмек, балики бажарылар деп иш этмек.
42 1. мор. гемеде бары да командасы къошулуп этеген къыстав иш; 2. перен. разг. сав коллектив бирлешип этеген къыставул иш
43
44
45 встралийские языки - Австралия тиллери
46
47
48 II автомат кюйде, оьзлюгюнден, ич механизмини кёмеклиги булан ишлейген деген маънадагъы къошма сёзлени биринчи бёлюгю, мас. автосцепка - оьзлюгюнден тиркелив
49 III оьзлюгюнден гьаракат этеген деген маънадагъы къошма сёзлени биринчи бёлюгю, мас. автоплуг - оьзлюгюнден юрюйген сабан.
50 IV оьзюню оьзю этеген деген маънадагъы къошма сёзлени биринчи бёлюгю, мас. автопортрет - автопортрет
Яндекс.Метрика